Đài DRT: Khởi nghiệp cùng Minh Long Sang Trọng – Start up về ngành lâm sản – Hiệu ứng công nghiệp 4.0

Trang Chủ > Đài DRT: Khởi nghiệp cùng Minh Long Sang Trọng – Start up về ngành lâm sản – Hiệu ứng công nghiệp 4.0

Đài DRT: Khởi nghiệp cùng Minh Long Sang Trọng – Start up về ngành lâm sản – Hiệu ứng công nghiệp 4.0

Công nghiệp 4.0 là xu hướng hiện thời trong việc tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất, bao gồm các hệ thống không thực – ảo, internet vạn vật và điện toán đám mây, điện toán nhận thức.

Việt Nam có những thách thức và cơ hội trong cuộc cách mạng 4.0. Do vậy, để phát huy tốt nhất các cơ hội, hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực của cách mạng 4.0, cần có một chiến lược phát triển hợp lý.

Không nằm ngoài quy luật vận động và phát triển đó, Công ty TNHH Minh Long Sang Trọng đang từng bước nghiên cứu, tìm tòi và phát triển theo những định hướng mới để bắt kịp với xu thế của thời đại.

Bài Viết Mới

0941413979

gọi để nhận tư vấn miễn phí

Please wait...