GỖ QUÝ 1000 NĂM VÀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Trang Chủ > GỖ QUÝ 1000 NĂM VÀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

GỖ QUÝ 1000 NĂM VÀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Công nghiệp 4.0 là xu hướng hiện thời trong việc tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất, bao gồm các hệ thống không thực – ảo, internet vạn vật và điện toán đám mây, điện toán nhận thức.

Việt Nam có những thách thức và cơ hội trong cuộc cách mạng 4.0. Do vậy, để phát huy tốt nhất các cơ hội, hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực của cách mạng 4.0, cần có một chiến lược phát triển hợp lý.

Không nằm ngoài quy luật vận động và phát triển đó, Gỗ quý 1000 năm đang từng bước nghiên cứu, tìm tòi và phát triển theo những định hướng mới để bắt kịp với xu thế của thời đại.

Trong cuộc cách mạng 4.0, nhiều ngành nghề sẽ biến mất nhưng lại có những công việc mới ra đời. Trước xu thế máy móc tự động hóa thay thế con người, nguồn nhân lực phải trang bị kiến thức, kỹ năng phù hợp để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Do đó, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế hiện nay trở nên vô cùng cấp bách.

tham-nhap-kho-go-khung-gay-chan-dong-tai-dak-lak (7)

Nhận định đúng những vấn đề hàng đầu nên Gỗ quý 1000 năm luôn chú ý đầu tư, cập nhập, cải tiến các trang thiết bị máy móc ngày một hiện đại hơn, đáp ứng được nhu cầu sản xuất theo công nghệ cao cấp, tiên tiến. Đồng thời, Gỗ quý 1000 năm luôn lấy con người là trọng tâm và là kim chỉ nam cho mọi hoạt động và sự phát triển của toàn bộ Công ty. Các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao năng lực và tay nghề của cán bộ công nhân viên luôn được chú trọng và đề cao.

17424994_1379484828793006_3755346278534841828_n

Việc nghiên cứu, xây dựng và đổi mới chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là việc làm cấp bách không chỉ của riêng Gỗ quý 1000 năm mà còn là nhiệm vụ của toàn bộ các Doanh nghiệp lớn, nhỏ hiện nay. Ngoài ra, một giải pháp khác cũng được quan tâm là việc tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, nhà khoa học và doanh nghiệp nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Kiến thức, tầm nhìn, bản lĩnh và năng lực là hành trang thúc đẩy mọi Doanh nghiệp tiến lên trong thời đại mới. Sự thay đổi và thích ứng nhanh chóng sẽ đưa lại nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng mở ra vô vàn những thách thức cho Doanh nghiệp.

Bài Viết Mới

0941413979

gọi để nhận tư vấn miễn phí

Please wait...